מפעל הפיס

מפעל הפיס

השותפים בפרוייקט

הלקוח

מפעל הפיס

מעצב הפרויקט

סטודיו אמיר זהבי

צוות התכנון

אי אם שגב

צילום

מיקאלה ברסטו

פרוייקטים נוספים