city speed מכוון

מק"ט 8001

מתקן יוקרתי לשילוט מואר למפה / מכוון / שלט פרסום המורכב מפרופילי אלומיניום, צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בשילוב זכוכית. מבנה השלט המאפשר תצוגה מקסימלית של שלטי הפרסום.

city speed מכוון

city speed מכוון

לצפייה בתלת ממד

לחץ על העכבר וסובב את המודל לצפייה מכל הכיוונים

לקבלת מידע נוסף

בחרו את מאפייני המוצר

בחר הובלה והתקנה

איסוף מפתח המפעל
הובלה ופריקה בנקודה אחת (יש לציין מיקום בהערות נוספות)
הובלה והתקנה מלאה (יש לציין מיקום בהערות נוספות)

בחר מצע להתקנה

ריצוף
משטח יצוק
דשא / אדמה

בחר הצעת מחיר ל

תכנון ביצוע
מכרז (יש לציין שם פרויקט בהערות נוספות)